Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.slowiankawwielkimmiescie.pl:

 1. Administratorem strony jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa, nr KRS: 0000442857, a jeszcze dokładniej: zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzona przez Annę Wrzesińską.
 2. Kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom trzecim bez Twojej zgody.
 3. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas potwierdzenia zapisania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newslettera, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 4. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, kontaktując się poprzez formularz, podajesz swój numer telefonu, a w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś/aś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 5. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień. Są to:
  – Kylos Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
  – Google LLC – w celu korzystania z usług Google,
  – osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.
 6. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 7. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
 8. Dane przekazane w związku z zamówieniem usługi przetwarzane są w celu realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach usługi będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia usługi, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.
 9. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
 10. Jeśli masz jakieś wątpliwości związane z polityką prywatności, chcesz zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam, możesz skontaktować się ze mną pod adresem kontakt@slowiankawwielkimmiescie.pl.